Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

SQL Provisioning CSP

Laatst bijgewerkt: 10-5-2021

Microsoft Azure has a new subscription offering, CSP Subscriptions. Some aspects of SQL VM deployment are not yet supported in CSP subscriptions. This includes the SQL IaaS Agent Extension, which is required for features such as SQL Automated Backup and SQL Automated Patching.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
vmName SQL IaaS VM machine name
vmSize SQL IaaS VM size. Use Azure VM size name from MSDN
sqlImageOffer SQL Server Gallery Image Offer
sqlImageSku SQL Server Gallery Image SKU
sqlImageVersion SQL Server Gallery Image Published Version
username SQL IaaS VM local administrator username
password SQL IaaS VM local administrator password
storageName SQL IaaS VM data and OS disks storage service
storageType SQL IaaS VM data and OS disks storage type
vnetName SQL IaaS VM virtual network name
networkAddressSpace SQL IaaS VM virtual network IPv4 address space
subnetName SQL IaaS VM virtual network subnet name
subnetAddressPrefix SQL IaaS VM virtual network subnet IPv4 address prefix
publicDnsName DNS name for the VM
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/sql/sqlvm-provisioning-csp/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/sql/sqlvm-provisioning-csp/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren