Navigatie overslaan

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Azure SQL Server + multiple SQL DBs with Threat Detection

door beng930
Laatst bijgewerkt: 28-4-2021

This template allows you to deploy an Azure SQL Server and a user-defined number of Azure SQL Databases with Threat Detection enabled, with an email address to receive alerts for each database.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
serverName Name for the SQL server
databaseNames Array of names for the SQL databases
location Location for server and DBs
adminUser Username for admin
adminPassword Password for admin

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.sql/sql-threat-detection-db-policy-multiple-databases/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.sql/sql-threat-detection-db-policy-multiple-databases/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren