Navigatie overslaan

Create a HA Sharepoint Deployment

Laatst bijgewerkt: 15-8-2018

This template creates 9 new Azure VMs, each group load balancer and a VNet. It configures a primary and backup AD Domain Controller for a new Forest and Domain, two SQL Servers and witness in AlwaysOn configuration and 4 Sharepoint VMs with a Sharepoint farm and site

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
location The region to deploy the resources into
sharepointFarmName The name of the Sharepoint farm
adminUsername The name of the Administrator of the new VMs and Domain
adminPassword The password for the Administrator account of the new VMs and Domain
adVMSize The size of the AD VMs Created
sqlVMSize The size of the SQL VMs Created
witnessVMSize The size of the Witness VM Created
spVMSize The size of the SP VMs Created
domainName The FQDN of the AD Domain created
sqlServerServiceAccountUserName The SQL Server Service account name
sqlServerServiceAccountPassword The SQL Server Service account password
sharePointSetupUserAccountUserName The Sharepoint Setup account name
sharePointSetupUserAccountPassword The Sharepoint Setup account password
sharePointFarmAccountUserName The Sharepoint Farm account name
sharePointFarmAccountPassword The Sharepoint Farm account password
sharePointFarmPassphrasePassword The Sharepoint Farm Passphrase
spSiteTemplateName The Sharepoint Content Site Template Name
storageAccountNamePrefix The prefix of the new storage account created to store the VMs disks, different storage accounts will be created for AD,SQL and Sharepoint VMs
storageAccountType The type of the Storage Account created
virtualNetworkAddressRange The address range of the new VNET in CIDR format
staticSubnet The address range of the subnet static IPs are allocated from in the new VNET
sqlSubnet The address range of the SQL subnet created in the new VNET
spWebSubnet The address range of the SP Web subnet created in the new VNET
spAppSubnet The address range of the SP App subnet created in the new VNET
adPDCNICIPAddress The IP address of the new AD VM
adBDCNICIPAddress The IP address of the new AD VM
sqlLBIPAddress The IP address of the new SQL ILB
spWebIPRGName Resource Group containing existing SP Web IP address
spWebIPNewOrExisting Indicates whether the Sharepoint farm's IP is new or existing
spWebIPAddressName The new or existing - depending on value of spWebIPNewOrExisting parameter - IP address name for SP Web
dnsPrefix The DNS Prefix for the Public IP Address for the Sharepoint Web Application
virtualNetworkName Name of virtual network to be created
baseUrl Base URL for Marketplace

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/sharepoint-server-farm-ha/mainTemplate.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/sharepoint-server-farm-ha/mainTemplate.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren