Navigatie overslaan

SAP NetWeaver 3-tier converged (managed disk)

Laatst bijgewerkt: 24-7-2017

This template allows you to deploy a VM using a operating system and Managed Disks that is supported by SAP.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
sapSystemId SAP System ID.
stackType The stack type of the SAP system.
osType The type of the operating system you want to deploy.
dbType The database type you want to use on the cluster. This information is used to create the load balancer
sapSystemSize The size of the SAP System you want to deploy.
systemAvailability Determines whether this is a high available deployment or not. A HA deployment contains multiple instances of single point of failures.
adminUsername Username for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
subnetId The id of the subnet you want to use. Leave blank if you want to create a new virtual network and subnet
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/sap-3-tier-marketplace-image-converged-md/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/sap-3-tier-marketplace-image-converged-md/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren