Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Evidian SafeKit Farm Cluster

door d6p
Laatst bijgewerkt: 13-7-2021

This template deploys a load balancing cluster with failover on 2 to 4 Windows or Linux VMs in different availability zones

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
OS Operating System to install
clusterNodes number of VM nodes to create
vmSize the VM size for all nodes
adminUser User for the Virtual Machines.
adminPassword Password for the Virtual Machines.
VIPDnsLabel Public VIP dns label. VIP fqdn will be like <vipdnslabel>.<location>.cloudapp.azure.com and must be globally unique.
VMDnsPrefix Public VM IP dns label prefix. VM fqdn will be like <vmdnsprefix>vm<i>.<location>.cloudapp.azure.com and must be unique.
location resources location (region must support Availability Zones)
safekitFileUri url of SafeKit package (optional, default to the appropriate Evidian website url).
_artifactsLocation base URL of deployment resources (template,subtemplates,scripts)
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/safekit/safekit-cluster-farm/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/safekit/safekit-cluster-farm/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren

Meer sjablonen door d6p