Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Deploy a Windows VM and enable backup using Azure Backup

door Nilay Shah
Laatst bijgewerkt: 16-3-2022

This template allows you to deploy a Windows VM and Recovery Services Vault configured with the DefaultPolicy for Protection.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
projectName Specifies a name for generating resource names.
location Specifies the location for all resources.
adminUsername Specifies the administrator username for the Virtual Machine.
adminPassword Specifies the administrator password for the Virtual Machine.
dnsLabelPrefix Specifies the unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
vmSize Virtual machine size.
windowsOSVersion Specifies the Windows version for the VM. This will pick a fully patched image of this given Windows version.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.recoveryservices/recovery-services-create-vm-and-configure-backup/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.recoveryservices/recovery-services-create-vm-and-configure-backup/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren