Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Qlik Sense Enterprise single node

door Clint Carr
Laatst bijgewerkt: 21-5-2021

This template provisions a single node Qlik Sense Enterprise site. Bring your own license.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
virtualMachineName Name of virtual machine to create. Has to be unique in subscription.
adminUsername Username for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
dnsLabelPrefix Unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
qlikSenseVersion Version of Qlik Sense to provision.
qlikSenseServiceAccount User to run the Qlik Sense services.
qlikSenseServiceAccountPassword Password for the Qlik Sense service account.
qlikSenseRepositoryPassword Password for the Qlik Sense Repository user.
qlikSenseSerial Password for the Qlik Sense Repository user. Replace with your license details to license server during provisioning.
qlikSenseControl Control key for Qlik Sense license. Replace with your license details to license server during provisioning.
qlikSenseOrganization Organization owner of license. Replace with your license details to license server during provisioning.
qlikSenseName Name of licensed organization. Replace with your license details to license server during provisioning.
virtualMachineSize Size of VM to be created. Recommended start size is Standard_DS3_V2
windowsOSVersion The Windows version for the VM. This will pick a fully patched image of this given Windows version.
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/qlik/qlik-sense-enterprise/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/qlik/qlik-sense-enterprise/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren