Navigatie overslaan

Puppet Enterprise on Azure with RHEL & Windows Nodes

door Amit Malik
Laatst bijgewerkt: 21-2-2017

This quickstart template deploys a Puppet Enterprise Solution on Azure Virtual Machine running Ubuntu 14.04 with pre-configured puppet agents running RHEL 7.2 and Windows Server 2016. Template will build everything starting from Azure Infrastructure components to Puppet Master & multiple Windows and RHEL puppet Agents installation, configuration etc. To start with, this template will deploy one Puppet Master server vm and multiple RHEL and Windows Agents as specified during deployment.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
vmUsername User name for the user of Virtual Machine. Used for both Linux and Windows machines
vmPassword Password for the user of Virtual Machine. Used for both Linux and Windows machines.
puppetConsolePassword Password for the Puppet Enterprise Console.
windowsAgentCount Number of Windows Puppet Agents to deploy. Deploys Windows Server 2016.
linuxAgentCount Number of Linux Puppet Agents to deploy. Deploys RHEL 7.2
remoteAllowedCIDR Enter Public IP CIDR Allowed for accessing the deployment.Enter in 0.0.0.0/0 format. You can always modify these later in NSG Settings
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.Leave blank if unsure
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/puppet-enterprise-rhel-win/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/puppet-enterprise-rhel-win/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren