The Azure Quickstart templates are currently available in English

PivotalCloudfoundry-Apigee Solution Template

door vcherukuri
Laatst bijgewerkt: 7-8-2018

Pivotal+Apigee end to end Solution template launches a stack which includes a Pivotal Cloud foundry, Concourse, Apigee Edge gateway,Apigee Service Broker and Azure Meta service Broker

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
location Deployment location of where Apigee will be installed
baseUri base uri for your git repo
adminUsername User name for the Stack
adminSSHKey Public SSH key to add to admin user.
tenantID ID of the tenant. See https://github.com/cloudfoundry-incubator/bosh-azure-cpi-release/blob/master/docs/guidance.md
clientID ID of the client. See https://github.com/cloudfoundry-incubator/bosh-azure-cpi-release/blob/master/docs/guidance.md
clientSecret secret of the client. See https://github.com/cloudfoundry-incubator/bosh-azure-cpi-release/blob/master/docs/guidance.md
pivnetAPIToken API Token for Pivotal Network
storageAccountNamePrefixString Unique DNS Name for the Storage Account prefix where the Virtual Machine's disks will be placed. It can not be more than 10 characters in length and use numbers and lower-case letters only.
virtualNetworkName name of the virtual network
subnetNameForBosh name of the subnet for Bosh
NSGNameForBosh name of the security group for Bosh
subnetNameForCloudFoundry name of the subnet for CloudFoundy
NSGNameForCF name of the security group for CF
enableDNSOnDevbox A default DNS will be setup in the devbox if it is true.
apigeeEdge Select if you want to deploy Apigee Edge Gateway and Apigee Service Broker
apigeeDeploymentName Deployment Name It can not be more than 10 characters in length and use numbers and lower-case letters only.
apigeeAdminPassword Apigee Admin Password
apigeeAdminEmail email address used as super admin of Apigee deployment
licenseFileText License file that is given to your organization by Apigee. Paste the content of the file here

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/pivotalcloudfoundry-apigee/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/pivotalcloudfoundry-apigee/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren