Navigatie overslaan

FreeBSD PHP based web site

door leifei87
Laatst bijgewerkt: 1-3-2017

This template will deploy four FreeBSD VMs for PHP based web site

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
dnsName Unique DNS Name for the Storage Account where the Virtual Machine's disks will be placed.
vmNamePrefix Prefix Name for the Virtual Machine.
adminUsername Username for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
vmSize Size for the reversed proxy nginx and PHP Virtual Machine.
postgresqlvmSize Size for the postgresql Virtual Machine.
freeBSDOSVersion The FreeBSD version for the VM. This will pick a fully patched image of this given FreeBSD version.
storageAccountType storage Account Type.
postgresqlstorageAccountType storage Account Type.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
numberOfDataDisks Number of attached data disk
sizeOfDataDisksInGB Size of attached data disk
diskCaching Caching type of data disk
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/php_pgsql-freebsd-setup/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/php_pgsql-freebsd-setup/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren