Navigatie overslaan

pf on FreeBSD Setup

Laatst bijgewerkt: 20-2-2017

This template helps you setup a development environment where you can NAT firewall with round-robin load balancing using FreeBSD's pf on Azure.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
frontendPrivateNicIP1 Frontend VM private IP address which resides in private subnet.
frontendPrivateNicIP2 Frontend VM public IP address which resides in public subnet.
backendVM1PrivateNicIP Backend VM1 private IP address which resides in private subnet.
backendVM2PrivateNicIP Backend VM2 private IP address which resides in private subnet.
frontendVmSize Frontend VM size, please choose proper size which allow 2 NICs.
frontendVmStorageAccountType Type of frontend VM storage account.
backendVmSize Backend VM size.
backendVmStorageAccountType Type of backend VM storage account.
adminUsername User name for the Virtual Machine
adminPassword Password for frontend and backend VMs.
vnetAddressPrefix Address prefix for VNET.
publicSubnetAddressPrefix Address prefix for public subnet.
privateSubnetAddressPrefix Address prefix for private subnet.
networkPrefix Network prefix.
domainNamePrefix DNS Label for the Public IP. Must be lowercase. It should match with the following regular expression: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$ or it will raise an error.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/pf-freebsd-setup/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/pf-freebsd-setup/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren

Meer sjablonen door ostclilideng