Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Orchard CMS Video Portal Web App

Laatst bijgewerkt: 14-6-2021

This template provides a easy way to deploy Orchard CMS on Azure App Service Web Apps with the Azure Media Services module enabled and configured.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
appName Name for the Azure Web App (.azurewebsites.net)
dbAdministratorLogin Make sure your login name meets the following requirements - It's a SQL Identifier, and not a typical system name (like admin, administrator, sa, root, dbmanager, loginmanager, etc.), or a built-in database user or role (like dbo, guest, public, etc.). Make sure your name doesn't contain whitespaces, unicode characters, or nonalphabetic characters, and that it doesn't begin with numbers or symbols.
dbAdministratorLoginPassword Database admin user password
nonAdminDatabaseUserName Non-admin database user. Make sure your login name meets the following requirements - It's a SQL Identifier, and not a typical system name (like admin, administrator, sa, root, dbmanager, loginmanager, etc.), or a built-in database user or role (like dbo, guest, public, etc.). Make sure your name doesn't contain whitespaces, unicode characters, or nonalphabetic characters, and that it doesn't begin with numbers or symbols.
nonAdminDatabasePassword Non-admin Database User password
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/orchard/orchard-cms-video-portal/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/orchard/orchard-cms-video-portal/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren