The Azure Quickstart templates are currently available in English

Deploy OpenSIS Community Edition cluster on Ubuntu

Laatst bijgewerkt: 6-5-2021

This template deploys OpenSIS Community Edition as a LAMP application on Ubuntu. It creates a one or more Ubuntu VM for the front end and a single VM for the backend. It does a silent install of Apache and PHP on the front end VM's and MySQL on the backend VM. Then it deploys OpenSIS Community Edition on the cluster. After the deployment is successful, you can go to /opensis-ce on each of the front end VM's (using web admin access) to start congfiguring OpenSIS.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
adminUsername User name for the Virtual Machine.
mySqlPassword Password for the MySQL admin user.
namePrefix Unique name that will be used to generate various other names including the name of the Public IP used to access the Virtual Machine.
webVMCount Number of web front end VMs to create.
vmSize The size of each web front end VM.
vmSizeDB The size of the database backend VM.
location Location for all resources.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/opensis/opensis-cluster-ubuntu/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/opensis/opensis-cluster-ubuntu/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren