Navigatie overslaan

Openchain Validator (single-node)

Laatst bijgewerkt: 7-8-2018

This template creates a single-node Openchain validator node. The endpoint is exposed over HTTP so it is only recommended for testing and development purposes. Openchain is a Blockchain technology stack suited for organizations wishing to issue and manage digital assets in a robust, secure and scalable way. See openchain.org for more information.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
storageAccountNamePrefix Unique DNS Name for the Storage Account where the Virtual Machine's disks will be placed.
vmSize The size of the virtual machines used when provisioning the node.
openchainVersion The version of Openchain to deploy.
openchainAdminKey The address of the administrator of the Openchain instance.
adminUsername Username for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
dnsLabelPrefix Unique DNS Name for the Public IP used to access the Openchain instance.
openPermissions If True, anyone can join the ledger after generating a key pair. If False, users must be granted permission to transact on the ledger (except for the admin).
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/openchain-blockchain-coinprism/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/openchain-blockchain-coinprism/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren