Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

OpenCanvas-LMS

Laatst bijgewerkt: 5-5-2021

This template deploys OpenCanvas on Ubuntu 16.04

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
adminVMUsername User name for the Virtual Machine.
dnsNameForPublicIP Globally unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
smtpEmail Provide SMTP Email.
postgresPassword Provide Password for the Postgres.
adminLoginEmail Provide Admin Email for Open Canvas.
adminLoginPassword Provide Admin Password for for Open Canvas.
adminAccountName Provide Admin Account Name.
lms_stat_coll Provide lms stat coll.
smtp_type Provide SMTP Type.
smtp_port Provide SMTP Port.
smtp_pass Provide lms SMTP Password.
location Location for all resources.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located including a trailing '/'
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.
vmSize Virtual Machine Size.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/opencanvas/opencanvas-lms/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/opencanvas/opencanvas-lms/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren