Navigatie overslaan

OMS SCOM ACS Solution

door Adin Ermie
Laatst bijgewerkt: 13-3-2017

Adds the SCOM ACS custom Solution into an OMS Workspace

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
workspaceName A valid Log Analytics workspace name (to add the Solution to your Workspace); or provide a neme for a new OMS Workspace to be created for you.
workspaceRegionId Region of the Log Analytics workspace
pricingTier Service Tier: Free, Standalone, or PerNode

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/oms-scomacs-solution/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/oms-scomacs-solution/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren