The Azure Quickstart templates are currently available in English

Octopus Deploy Tentacle Agent

Laatst bijgewerkt: 13-4-2017

Deploy .NET applications to this virtual machine using Octopus Deploy, the most popular .NET deployment automation tool. Octopus Deploy is a friendly deployment automation tool. We use NuGet packages and conventions to make automated deployment easy. Octopus can automatically update configuration files, create IIS web sites and application pools, install Windows services, and a whole lot more.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
vmAdminUsername Admin username for the Virtual Machine.
vmAdminPassword Admin password for the Virtual Machine.
vmDnsName Unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
vmSize Size of the Virtual Machine.
tentacleOctopusServerUrl The URL of the Octopus Server with which to register.
tentacleApiKey The Api Key to use to register the Tentacle with the Octopus Server.
tentacleCommunicationMode The type of Tentacle - whether the Tentacle listens for requests from the Octopus Server, or actively polls the Octopus Server for requests.
tentaclePort The port on which the Tentacle should listen, when CommunicationMode is set to Listen, or the port on which to poll the Octopus Server, when CommunicationMode is set to Poll. By default, Tentacle's listen on 10933 and polls the Octopus Server on 10943.
tentacleRoles A comma delimited list of Roles to apply to the Tentacle.
tentacleEnvironments A comma delimited list of Environments in which the Tentacle should be placed.
tentaclePublicHostNameConfiguration How the Octopus Server should contact the Tentacle. Only required when CommunicationMode is 'Listen'.
tentacleCustomPublicHostName The custom public host name that the Octopus Server should use to contact the Tentacle. Only required when communicationMode is 'Listen' and publicHostNameConfiguration is 'Custom'.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/octopus-deploy-tentacle-windows/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/octopus-deploy-tentacle-windows/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren