Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Hyper-V Host Virtual Machine with nested VMs.

Laatst bijgewerkt: 23-6-2021

Deploys a Virtual Machine to by a Hyper-V Host and all dependent resources including virtual network, public IP address and route tables.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located including a trailing '/'
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.
location Location for all resources.
HostPublicIPAddressName Resource Name for Public IP address attached to Hyper-V Host
virtualNetworkName Hyper-V Host and Guest VMs Virtual Network
virtualNetworkAddressPrefix Virtual Network Address Space
NATSubnetName NAT Subnet Name
NATSubnetPrefix NAT Subnet Address Space
hyperVSubnetName Hyper-V Host Subnet Name
hyperVSubnetPrefix Hyper-V Host Subnet Address Space
ghostedSubnetName Ghosted Subnet Name
ghostedSubnetPrefix Ghosted Subnet Address Space
azureVMsSubnetName Azure VMs Subnet Name
azureVMsSubnetPrefix Azure VMs Address Space
HostNetworkInterface1Name Hyper-V Host Network Interface 1 Name, attached to NAT Subnet
HostNetworkInterface2Name Hyper-V Host Network Interface 2 Name, attached to Hyper-V LAN Subnet
HostVirtualMachineName Name of Hyper-V Host Virtual Machine, Maximum of 15 characters, use letters and numbers only.
HostVirtualMachineSize Size of the Host Virtual Machine
HostAdminUsername Admin Username for the Host Virtual Machine
HostAdminPassword Admin User Password for the Host Virtual Machine

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/nested-vms-in-virtual-network/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/nested-vms-in-virtual-network/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren