Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Deploy an Autoscale Setting for App Service Plan

door Andy Shen
Laatst bijgewerkt: 5-5-2021

This template allows you to deploy an autoscale policy for Azure AppService Plan resource.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
svcPlanName The name of the App Service plan.
sku The pricing tier for the App Service plan.
svcPlanSize The instance size of the app.
minimumCapacity The minimum capacity. Autoscale engine will ensure the instance count is at least this value.
maximumCapacity The maximum capacity. Autoscale engine will ensure the instance count is not greater than this value.
defaultCapacity The default capacity. Autoscale engine will preventively set the instance count to be this value if it can not find any metric data.
metricName The metric name.
metricThresholdToScaleOut The metric upper threshold. If the metric value is above this threshold then autoscale engine will initiate scale out action.
metricThresholdToScaleIn The metric lower threshold. If the metric value is below this threshold then autoscale engine will initiate scale in action.
changePercentScaleOut The percentage to increase the instance count when autoscale engine is initiating scale out action.
changePercentScaleIn The percentage to decrease the instance count when autoscale engine is initiating scale in action.
autoscaleEnabled A boolean to indicate whether the autoscale policy is enabled or disabled.
location Location for resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/monitor-autoscale-webappserviceplan-simplemetricbased/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/monitor-autoscale-webappserviceplan-simplemetricbased/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren