Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Create a new action groupn on Azure.

door Arpit Jain
Laatst bijgewerkt: 30-7-2021

This template creates a new Action group on Azure, this action group can be then used for configuring alerts on Azure.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
actionGroupName Unique name (within the Resource Group) for the Action group.
actionGroupShortName Short name (maximum 12 characters) for the Action group.
emailReceivers The list of email receivers that are part of this action group.
smsReceivers The list of SMS receivers that are part of this action group.
webhookReceivers The list of webhook receivers that are part of this action group.
itsmReceivers The list of ITSM receivers that are part of this action group
azureAppPushReceivers The list of AzureAppPush receivers that are part of this action group
automationRunbookReceivers The list of AutomationRunbook receivers that are part of this action group.
voiceReceivers The list of voice receivers that are part of this action group.
logicAppReceivers The list of logic app receivers that are part of this action group.
azureFunctionReceivers The list of azure function receivers that are part of this action group.
armRoleReceivers The list of ARM role receivers that are part of this action group. Roles are Azure RBAC roles and only built-in roles are supported.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/monitor-action-groups/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/monitor-action-groups/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren