Install Mongo DB on an Ubuntu VM using Custom Script Linux Extension

Laatst bijgewerkt: 22-3-2015

Kostenschatting

$15.0177000000

Geschatte maandelijkse kosten

Uitleg over de totstandkoming van deze berekening en aanpassen aan uw behoeften

Prijscalculator

This template deploys Mongo DB on an Ubuntu Virtual Machine. This template also deploys a Storage Account, Virtual Network, Public IP addresses and a Network Interface.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
newStorageAccountName (geen beschrijving beschikbaar)
dnsNameForPublicIP (geen beschrijving beschikbaar)
adminUsername (geen beschrijving beschikbaar)
adminPassword (geen beschrijving beschikbaar)
imagePublisher Image Publisher
imageOffer Image Offer
imageSKU Image SKU
vmSize (geen beschrijving beschikbaar)
publicIPAddressName (geen beschrijving beschikbaar)
vmName (geen beschrijving beschikbaar)
virtualNetworkName (geen beschrijving beschikbaar)
nicName (geen beschrijving beschikbaar)

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/mongodb-on-ubuntu/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/mongodb-on-ubuntu/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren