Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Update a packet core control plane

door Tom Zhu
Laatst bijgewerkt: 28-7-2022

This template allows you to update the version of an existing packet core.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
location Region where the mobile network will be deployed (must match the resource group region)
existingSiteName The name of the existing packet core / site.
existingPacketCorePlatformType The name of the existing packet core platform type.
existingMobileNetworkName The name of the mobile network.
existingPacketCoreNetworkTechnology The mode in which the packet core instance will run.
existingPacketCoreCustomLocationId The resource ID of the customLocation representing the ASE device where the packet core will be deployed. If this parameter is not specified then the 5G core will be created but will not be deployed to an ASE. [Collect custom location information](https://docs.microsoft.com/en-gb/azure/private-5g-core/collect-required-information-for-a-site#collect-custom-location-information) explains which value to specify here.
controlPlaneAccessInterfaceName The name of the control plane interface on the access network. In 5G networks this is called the N2 interface whereas in 4G networks this is called the S1-MME interface. This should match one of the interfaces configured on your Azure Stack Edge machine.
controlPlaneAccessIpAddress The IP address of the control plane interface on the access network. In 5G networks this is called the N2 interface whereas in 4G networks this is called the S1-MME interface.
accessSubnet The network address of the access subnet in CIDR notation
accessGateway The access subnet default gateway
newVersion The version of packet core to use. Only set this field when instructed to by your support engineer.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.mobilenetwork/mobilenetwork-update-packet-core-control-plane/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.mobilenetwork/mobilenetwork-update-packet-core-control-plane/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren