Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Create a sim policy

door rainbowFi
Laatst bijgewerkt: 10-3-2022

This template creates a service and sim policy for an existing mobile network.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
location Region where the Mobile Network will be deployed (must match the resource group region)
existingMobileNetworkName Name of the Mobile Network to add a SIM policy to
existingSliceName Name of the existing slice to use for the SIM policy
existingDataNetworkName Name of the existing data network to use for the SIM policy
serviceName The name of the service
serviceMaximumBitRateUplink The maximum bit rate (MBR) for uploads across all service data flows that match data flow policy rules configured on the generic service
serviceMaximumBitRateDownlink The maximum bit rate (MBR) for downloads across all service data flows that match data flow policy rules configured on the generic service
servicePrecedence The precedence value for the service being deployed.
dataFlowPolicyRuleName The name of the data flow policy rule that will be created for this service.
dataFlowPolicyRulePrecedence The precedence value for the data flow policy rule being created.
dataFlowPolicyRuleTrafficControl Whether flows matching this data flow policy rule are permitted or blocked.
dataFlowTemplateProtocols Which protocols match this data flow policy rule. This should be either a list of IANA protocol numbers or the special value "ip"
dataFlowTemplateName The name of the data flow template that will be created for this service.
dataFlowTemplateDirection The direction of the flow to match with this data flow policy rule.
dataFlowTemplateRemoteIps The remote IP addresses that UEs will connect to for this flow. This should be either a list of IP addresses or the special value "any"
simPolicyName The name of the SIM policy
totalBandwidthAllowedUplink The UE aggregated maximum bit rate (UE-AMBR) for uploads across all non-GBR QoS flows for a particular UE
totalBandwidthAllowedDownlink The UE aggregated maximum bit rate (UE-AMBR) for downloads across all non-GBR QoS flows for a particular UE
sessionAggregateMaximumBitRateUplink The session aggregated maximum bit rate (Session-AMBR) for uploads across all non-GBR QoS flows of an individual PDU session involving a particular UE
sessionAggregateMaximumBitRateDownlink The session aggregated maximum bit rate (Session-AMBR) for downloads across all non-GBR QoS flows of an individual PDU session involving a particular UE

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.mobilenetwork/mobilenetwork-create-sim-policy/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.mobilenetwork/mobilenetwork-create-sim-policy/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren