Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Create a full 5G Core deployment

door rainbowFi
Laatst bijgewerkt: 10-3-2022

This template creates all resources required to deploy a Private 5G Core, including provisioning sims and creating sample QoS policy. It can optionally be deployed to a Kubernetes cluster running on an Azure Stack Edge device.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
location Region where the Mobile Network will be deployed (must match the resource group region)
mobileNetworkName The name for the private mobile network
mobileCountryCode The mobile country code for the private mobile network
mobileNetworkCode The mobile network code for the private mobile network
siteName The name for the site
serviceName The name of the service
simResources An array containing properties of the SIM(s) you wish to create
simPolicyName The name of the SIM policy
sliceName The name of the slice
controlPlaneAccessInterfaceName The name of the control plane interface on the access network. In 5G networks this is called the N2 interface whereas in 4G networks this is called the S1-MME interface. This should match one of the interfaces configured on your Azure Stack Edge machine.
controlPlaneAccessIpAddress The IP address of the control plane interface on the access network. In 5G networks this is called the N2 interface whereas in 4G networks this is called the S1-MME interface.
userPlaneAccessInterfaceName The logical name of the user plane interface on the access network. In 5G networks this is called the N3 interface whereas in 4G networks this is called the S1-U interface. This should match one of the interfaces configured on your Azure Stack Edge machine.
userPlaneAccessInterfaceIpAddress The IP address of the user plane interface on the access network. In 5G networks this is called the N3 interface whereas in 4G networks this is called the S1-U interface.
accessSubnet The network address of the access subnet in CIDR notation
accessGateway The access subnet default gateway
userPlaneDataInterfaceName The logical name of the user plane interface on the data network. In 5G networks this is called the N6 interface whereas in 4G networks this is called the SGi interface. This should match one of the interfaces configured on your Azure Stack Edge machine.
userPlaneDataInterfaceIpAddress The IP address of the user plane interface on the data network. In 5G networks this is called the N6 interface whereas in 4G networks this is called the SGi interface.
userPlaneDataInterfaceSubnet The network address of the data subnet in CIDR notation
userPlaneDataInterfaceGateway The data subnet default gateway
userEquipmentAddressPoolPrefix The network address of the subnet from which dynamic IP addresses must be allocated to UEs, given in CIDR notation. Optional if userEquipmentStaticAddressPoolPrefix is specified. If both are specified, they must be the same size and not overlap.
userEquipmentStaticAddressPoolPrefix The network address of the subnet from which static IP addresses must be allocated to UEs, given in CIDR notation. Optional if userEquipmentAddressPoolPrefix is specified. If both are specified, they must be the same size and not overlap.
dataNetworkName The name of the data network
coreNetworkTechnology The mode in which the packet core instance will run
naptEnabled Whether or not Network Address and Port Translation (NAPT) should be enabled for this data network
customLocation The resource ID of the customLocation representing the ASE device where the packet core will be deployed. If this parameter is not specified then the 5G core will be created but will not be deployed to an ASE. [Collect custom location information](https://docs.microsoft.com/en-gb/azure/private-5g-core/collect-required-information-for-a-site#collect-custom-location-information) explains which value to specify here.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.mobilenetwork/mobilenetwork-create-full-5gc-deployment/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.mobilenetwork/mobilenetwork-create-full-5gc-deployment/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren