Navigatie overslaan

The Azure Quickstart templates are currently available in English

User assigned identity role assignment template

door zhaomuzhi
Laatst bijgewerkt: 14-5-2021

A template that creates role assignments of user assigned identity on resources that Azure Machine Learning workspace depends on

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
primaryUserAssignedIdentityResourceGroup Resource group of User Assigned Identity passed in workspace.properties.primaryUserAssignedIdentity.
primaryUserAssignedIdentityName Resource name of User Assigned Identity passed in workspace.properties.primaryUserAssignedIdentity.
assignWorkspaceResourceGroup If assign AML workspace resource group permissions.
workspaceResourceGroup Resource group of AML workspace resource group.
assignWorkspaceKeyVault If assign AML workspace keyvault permissions.
workspaceKeyVaultResourceGroup Resource group of AML workspace key vault.
workspaceKeyVaultName Resource name of AML workspace key vault.
assignWorkspaceStorageAccount If assign AML workspace storage account permissions.
workspaceStorageAccountResourceGroup Resource group of AML workspace storage account.
workspaceStorageAccountName Resource name of AML workspace storage account.
assignWorkspaceContainerRegistry If assign AML workspace container registry permissions.
workspaceContainerRegistryResourceGroup Resource group of AML workspace container registry.
workspaceContainerRegistryName Resource name of AML workspace container registry.
assignWorkspaceDataBrick If assign AML workspace linked Azure DataBrick permissions.
workspaceDataBrickResourceGroup Resource group of AML workspace linked Azure DataBrick.
workspaceDataBrickName Resource name of AML workspace linked Azure DataBrick.
assignWorkspaceCMKKeyVault If assign keyvault that hosts data encryption key of cmk workspace permissions.
workspaceCMKKeyVaultResourceGroup Resource group of keyvault that hosts data encryption key of cmk workspace.
workspaceCMKKeyVaultName Resource name of keyvault that hosts data encryption key of cmk workspace.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-dependencies-role-assignment/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-dependencies-role-assignment/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren