Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Create an Azure Machine Learning compute cluster.

door ragargms
Laatst bijgewerkt: 11-5-2021

This template creates an Azure Machine Learning compute cluster.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
workspaceName Specifies the name of the Azure Machine Learning Workspace which will contain this compute.
clusterName Specifies the name of the Azure Machine Learning Compute cluster.
minNodeCount The minimum number of nodes to use on the cluster. If not specified, defaults to 0
maxNodeCount The maximum number of nodes to use on the cluster. If not specified, defaults to 4.
location The location of the Azure Machine Learning Workspace.
adminUserName The name of the administrator user account which can be used to SSH into nodes. It must only contain lower case alphabetic characters [a-z].
adminUserPassword The password of the administrator user account.
vmSize The size of agent VMs. More details can be found here: https://aka.ms/azureml-vm-details.
vnetResourceGroupName Name of the resource group which holds the VNET to which you want to inject your compute in.
vnetName Name of the vnet which you want to inject your compute in.
subnetName Name of the subnet inside the VNET which you want to inject your compute in.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-compute-create-amlcompute/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-compute-create-amlcompute/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren