Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Correlating messages over Logic Apps using Service Bus

Laatst bijgewerkt: 20-5-2021

which shows how we can correlate messages over Logic Apps using Azure Service Bus

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
serviceBusNamespace The Service Bus namespace name. This value should be globally unique!
clientLogicApp Name of the client Logic App
backendLogicApp Name of the backend Logic App
transformationLogicApp Name of the transformation Logic App
messageRoutingTopic The name of the topic for routing messages.
clientLogicAppSubscription The name of the topic subscription towards the client Logic App.
backendLogicAppSubscription The name of the topic subscription towards the backend Logic App.
transformationLogicAppSubscription The name of the topic subscription towards the transformation Logic App.
serviceBusConnection The name of the connection to Service Bus created for Logic Apps.
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.logic/logic-app-correlation-using-servicebus/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.logic/logic-app-correlation-using-servicebus/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren