Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Azure Logic Apps - B2B Disaster Recovery replication

Laatst bijgewerkt: 13-5-2021

Creates replication Logic Apps for AS2 MIC, generated and received X12 control numbers. Each Logic App's trigger points to a primary site integration account. Each Logic App's action points to a secondary site integration account.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
AS2_DR_LogicApp_Name (geen beschrijving beschikbaar)
Edifact_DR_LogicApp_Name (geen beschrijving beschikbaar)
X12_DR_LogicApp_Name (geen beschrijving beschikbaar)
location Location of the Logic App.
Primary_IntegrationAccountResourceGroup (geen beschrijving beschikbaar)
Primary_IntegrationAccountName Integration Account Name
Secondary_IntegrationAccountName Integration Account Name
AS2_Primary_Connection_Name (geen beschrijving beschikbaar)
AS2_Primary_Connection_DisplayName (geen beschrijving beschikbaar)
AS2_Secondary_Connection_Name (geen beschrijving beschikbaar)
AS2_Secondary_Connection_DisplayName (geen beschrijving beschikbaar)
Edifact_Primary_Connection_Name (geen beschrijving beschikbaar)
Edifact_Primary_Connection_DisplayName (geen beschrijving beschikbaar)
Edifact_Secondary_Connection_Name (geen beschrijving beschikbaar)
Edifact_Secondary_Connection_DisplayName (geen beschrijving beschikbaar)
X12_Primary_Connection_Name (geen beschrijving beschikbaar)
X12_Primary_Connection_DisplayName (geen beschrijving beschikbaar)
X12_Secondary_Connection_Name (geen beschrijving beschikbaar)
X12_Secondary_Connection_DisplayName (geen beschrijving beschikbaar)

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.logic/logic-app-b2b-disaster-recovery-replication/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.logic/logic-app-b2b-disaster-recovery-replication/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren