Navigatie overslaan

Deploy IOMAD on Ubuntu on a single VM.

Laatst bijgewerkt: 2-7-2018

This template deploys IOMAD as a LAMP application on Ubuntu. It creates a single Ubuntu VM, does a silent install of MySQL, Apache and PHP on it, and then deploys IOMAD on it. After the deployment is successful, you can go to /iomad to start congfiguring IOMAD.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
adminUsername User name for the Virtual Machine administrator. Do not use simple names such as 'admin'.
adminPassword Password for the Virtual Machine administrator.
mySqlPassword Password for the MySQL 'root' admin user.
uniqueNamePrefix Unique name that will be used to generate various other names including the name of the Public IP used to access the Virtual Machine.
vmSize The size of the VM.
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/iomad-singlevm-ubuntu/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/iomad-singlevm-ubuntu/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren