Deploy IOMAD cluster on Ubuntu

Laatst bijgewerkt: 5-6-2016

Kostenschatting

$229.2897000000

Geschatte maandelijkse kosten

Uitleg over de totstandkoming van deze berekening en aanpassen aan uw behoeften

Prijscalculator

This template deploys IOMAD as a LAMP application on Ubuntu. It creates a one or more Ubuntu VM for the front end and a single VM for the backend. It does a silent install of Apache and PHP on the front end VM's and MySQL on the backend VM. Then it deploys IOMAD on the cluster. It configures a load balancer for directing requests to the front end VM's. It also configures NAT rules to allow admin access to each of the VM's. It also sets up a moodledata data directory using file storage shared among the VM's. After the deployment is successful, you can go to /iomad on each frontend VM (using web admin access) to start configuring IOMAD.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
adminUsername User name for the Virtual Machine administrator. Do not use simple names such as 'admin'.
adminPassword Password for the Virtual Machine administrator.
mySqlPassword Password for the MySQL 'root' admin user.
fullNameOfSite Full name of the IOMAD site displayed in the UI.
shortNameOfSite Short name of the IOMAD site.
iomadAdminUsername User name for the IOMAD site administrator.
iomadAdminPassword Password for the IOMAD site administrator.
iomadAdminEmail Email for the IOMAD site administrator. It should be in the correct email address format such as: abc@xyz.com
uniqueNamePrefix Unique name that will be used to generate various other names including the name of the Public IP used to access the Virtual Machine.
webVMCount Number of web front end VMs to create.
vmSize The size of each web front end VM.
vmSizeDB The size of the database backend VM.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/iomad-cluster-ubuntu/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/iomad-cluster-ubuntu/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren