Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Deploy a Hub and Spoke topology sandbox

Laatst bijgewerkt: 27-4-2021

This template creates a basic hub-and-spoke topology setup. It creates a Hub VNet with subnets DMZ, Management, Shared and Gateway (optionally), with two Spoke VNets (development and production) containing a workload subnet each. It also deploys a Windows Jump-Host on the Management subnet of the HUB, and establishes VNet peerings between the Hub and the two spokes.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
windowsOSVersion The Windows version for Windows Jump-host VM.
winVmSize Size for Windows jump-host VM
winVmUser Username for Windows jump-host VM
winVmPassword Password for Windows jump-host VM. The password must be between 6-72 characters long and must satisfy at least 3 of password complexity requirements from the following: 1) Contains an uppercase character 2) Contains a lowercase character 3) Contains a numeric digit 4) Contains a special character 5) Control characters are not allowed
winVmDnsPrefix DNS Label for Windows jump-host VM.
deployVpnGateway Whether or not to deploy a VPN Gateway in the Hub
gatewaySku The SKU of the Gateway, if deployed
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/hub-and-spoke-sandbox/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/hub-and-spoke-sandbox/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren

Meer sjablonen door Victor Dantas Mehmeri