Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Create Function App and private endpoint-secured Storage

door gabesmsft
Laatst bijgewerkt: 6-6-2022

This template allows you to deploy an Azure Function App that communicates with Azure Storage over private endpoints.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
location The location into which the resources should be deployed.
functionAppName The name of the Azure Function app.
functionAppPlanName The name of the Azure Function hosting plan.
functionPlanOS Specifies the OS used for the Azure Function hosting plan.
functionAppPlanSku Specifies the Azure Function hosting plan SKU.
functionStorageAccountName The name of the backend Azure storage account used by the Azure Function app.
vnetName The name of the virtual network for virtual network integration.
functionSubnetName The name of the virtual network subnet to be associated with the Azure Function app.
privateEndpointSubnetName The name of the virtual network subnet used for allocating IP addresses for private endpoints.
vnetAddressPrefix The IP adddress space used for the virtual network.
functionSubnetAddressPrefix The IP address space used for the Azure Function integration subnet.
privateEndpointSubnetAddressPrefix The IP address space used for the private endpoints.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/function-app-storage-private-endpoints/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/function-app-storage-private-endpoints/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren