Navigatie overslaan

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Add custom domain and custom certificate with Front Door

door John Downs
Laatst bijgewerkt: 28-9-2021

This template onboards and secures a custom domain with Front Door with a customer-managed certificate

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
frontDoorName The name of the Front Door resource.
customDomainName The custom domain name to associate with your Front Door.
certificateKeyVaultResourceId The fully qualified resource ID of the Key Vault that contains the custom domain's certificate.
certificateKeyVaultSecretName The name of the Key Vault secret that contains the custom domain's certificate.
certificateKeyVaultSecretVersion The version of the Key Vault secret that contains the custom domain's certificate.
backendAddress The hostname of the backend. Must be a public IP address or FQDN.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/front-door-custom-domain-customer-certificate/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/front-door-custom-domain-customer-certificate/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren