Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Deploy Azure Database for MySQL (flexible) with VNet

Laatst bijgewerkt: 3-5-2022

This template provides a way to deploy a Flexible server Azure database for MySQL with VNet integration.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
serverName Server Name for Azure database for MySQL
dnsZoneName Name for DNS Private Zone
dnsZoneFqdn Fully Qualified DNS Private Zone
administratorLogin Database administrator login name
administratorLoginPassword Database administrator password
skuName Azure database for MySQL sku name
StorageSizeGB Azure database for MySQL storage Size
StorageIops Azure database for MySQL storage Iops
SkuTier Azure database for MySQL pricing tier
mysqlVersion MySQL version
location Location for all resources.
backupRetentionDays MySQL Server backup retention days
geoRedundantBackup Geo-Redundant Backup setting
virtualNetworkName Virtual Network Name
subnetName Subnet Name
vnetAddressPrefix Virtual Network Address Prefix
mySqlSubnetPrefix Subnet Address Prefix

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.dbformysql/flexible-mysql-with-vnet/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.dbformysql/flexible-mysql-with-vnet/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren