Navigatie overslaan

EPiserverCMS in Azure

Laatst bijgewerkt: 26-11-2016

This template allows you to create resources required for EpiServerCMS deployment in Azure

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
WebApplicationWebAppName Name of the WebApp Running EPiServer
WebApplication-HostingPlanNameName Name of the App Service Hosting Plan
WebApplication-HostingPlanNameSKU Describes the pricing tier of the Hosting Plan
WebApplication-HostingPlanNameWorkerSize Describes the WorkerSize level of the Hosting Plan
StorageAccountType Describes the Storage Account Type
StorageAccountName Name of the Storage Account
sqlserverName Name of the Sql Server
sqlserverAdminLogin Name of the Sql Admin Account
sqlserverAdminLoginPassword Password of the Sql Admin Account
SQL-DatabaseName Name of the Sql Database
SQL-DatabaseCollation Describes the performance level for SQL Databse Collation
SQL-DatabaseEdition Describes the performance level for SQL Database Edition
SQL-DatabaseRequestedServiceObjectiveName Describes the performance level for Edition
serviceBusNamespaceName Name of the Service Bus namespace
serviceBusSku The messaging tier for service Bus namespace
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/episerver-cms-in-azure/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/episerver-cms-in-azure/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren