Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

eShop Website with ILB ASE

door Tyler Lu
Laatst bijgewerkt: 18-5-2021

An App Service Environment is a Premium service plan option of Azure App Service that provides a fully isolated and dedicated environment for securely running Azure App Service apps at high scale, including Web Apps, Mobile Apps, and API Apps.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
existingASEName Name of the App Service Environment.
existingASELocation Location of the App Service Environment.
existingASEDNSSuffix DNS Suffix used for the ILB ASE
dnsSuffix Root domain name used to access web apps on internet.
sqlServerAdministratorLogin Administrator login name of the Azure SQL Server.
sqlServerAdministratorLoginPassword Administrator login password of the Azure SQL Server.
azureAdTenantId Directory ID of the Azure Active Directory used by the Admin App.
azureAdClientId Application ID of the Admin App Registration.
appInsightsLocation description

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/e-shop-website-with-ilb-ase/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/e-shop-website-with-ilb-ase/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren