Navigatie overslaan

Deploy an Ubuntu VM with Docker Engine & Rancher

door Karim Vaes
Laatst bijgewerkt: 19-6-2018

This template allows you to deploy an Ubuntu VM with Docker (using the Docker Extension). In addition, the Rancher Server (or agent) will be deployed.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
adminUsername Username for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
uniqueDeployPrefix The unique prefix used for the nodes & dns. Must be lowercase. It should match with the following regular expression: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$ or it will raise an error.
vmSize The size of the virtual machine used for the deployment
deploymentType Choose if you want to add nodes to an existing server or deploy a server without any nodes.
nodesApi (Ignored for deploymentType server) The api link to your RancherHost.
nodesCount (Ignored for deploymentType server) The amount of nodes to be provisioned
templateBase Change this value to your repo name if deploying from a fork
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/docker-rancher/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/docker-rancher/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren