Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Deploy an entry level Disk Pool

Laatst bijgewerkt: 27-10-2021

This template deploys a Disk Pool with 1 1TB existing Premium Disk in an existing subnet.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
diskPoolLocation Location of the Disk Pool
diskPoolSku Sku of the Disk Pool
diskPoolName Name of the Disk Pool
diskPoolAvailabilityZone Availability zone to deploy the Disk Pool
existingManagedDiskName Name of the managed disk (512 sector size) to create and export as an iSCSI LUN in the Disk Pool
targetName Name of the iSCSI Target
existingResourceGroupName Name of the resourceGroup for the existing virtual network and disk to deploy the Disk Pool.
existingVnetName Name of the existing virtual network to deploy the Disk Pool into.
existingSubnetName Name of the existing subnet to deploy the Disk Pool into.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.storagepool/diskpool-create-entry-level/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.storagepool/diskpool-create-entry-level/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren