The Azure Quickstart templates are currently available in English

DevopsTools-Jenkins-ChefHabitat-kubernetes

door nvtuluva
Laatst bijgewerkt: 26-10-2017

This Quickstart program uses DevOps tools like Jenkins, Terraform, Kubernetes and ChefHabitat. Java App is built from Chef Habitat and deployed using Jenkins Job

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
adminUsername user name for the virtual machines.
azureUsername azure portal login username
azurePassword azure portal login password
sshPublicKey generate ssh public key
adminPassword password for elk and vmss virtual machines
jenkinsVmSize vm size of jenkins server
buildInstanceVmSize vm size of build instance
kibanaWebUIUsername kibana web ui username
kibanaWebUIPassword kibana web ui password
azureApplicationId ad application id
azureClientSecret ad clientsecret
kubernetesClusterName name of kubernetes cluster
agentCount number of agents
agentVmSize size of agent vm
masterCount number of agents
masterVmSize size of master vm
_artifactsLocation The base uri where artifacts required by this template are located. when the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sastoken required to access _artifactslocation. when the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/devopstools-jenkins-chefhabitat-kubernetes/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/devopstools-jenkins-chefhabitat-kubernetes/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren

Meer sjablonen door nvtuluva