Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Azure Databricks Virtual Network for VNet Injection

door Ravi Rao
Laatst bijgewerkt: 26-4-2021

This template allows you to create a Virtual Network for Azure Databricks VNet injection.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
nsgId The complete ARM Resource Id for the existing network security group.
vnetName The name of the virtual network to create.
privateSubnetName The name of the private subnet to create.
publicSubnetName The name of the public subnet to create.
location Location for all resources.
vnetCidr Cidr range for the vnet.
privateSubnetCidr Cidr range for the private subnet.
publicSubnetCidr Cidr range for the public subnet..

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.databricks/databricks-vnet-for-vnet-injection/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.databricks/databricks-vnet-for-vnet-injection/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren