Navigatie overslaan

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create a data share from a storage account

Laatst bijgewerkt: 14-6-2021

This template creates a data share from a storage account

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
projectName Specify a project name that is used to generate resource names.
location Specify the location for the resources.
invitationEmail Specify an email address for receiving data share invitations.
syncKind Specify the kind of synchronization.
syncInterval Specify snapshot schedule recurrence.
syncTime Specify snapshot schedule start time.
storageAccountSubscriptionID Specify the subscription ID of the storage account. Because this template creates the storage account in the same resource group as the data sharing account, use the current subscription ID.
storageAccountResourceGroupName Specify the resource group of the storage account. Because this template creates the storage account in the same resource group as the data sharing account, use the resource group.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.datashare/data-share-share-storage-account/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.datashare/data-share-share-storage-account/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren