Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Deploy Data Lake Store account with encryption(Key Vault)

Laatst bijgewerkt: 11-5-2021

This template allows you to deploy an Azure Data Lake Store account with data encryption enabled. This account uses Azure Key Vault to manage the encryption key.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
dataLakeStoreName The name of the Data Lake Store account to create.
location The location in which to create the Data Lake Store account.
keyVaultName The Azure Key Vault name.
keyVaultResourceGroupName The Azure Key Vault resource group name.
keyName The Azure Key Vault encryption key name.
keyVersion The Azure Key Vault encryption key version.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.datalakestore/data-lake-store-encryption-key-vault/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.datalakestore/data-lake-store-encryption-key-vault/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren