Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Provision SSIS runtime in Azure

Laatst bijgewerkt: 26-4-2021

This template creates a V2 data factory and then provisions an Azure SSIS integration runtime

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
dataFactoryName Name of the data factory. Must be globally unique.
location Location of the data factory.
virtualNetworkName Name of your Azure virtual network.
subNetName Name of the subnet in the virtual network.
nodeSize Location of the data factory.
nodeNumber Number of nodes in the cluster.
maximumParallelExecutionsPerNode Maximum number of parallel executions per node in the cluster.
azureSqlServerName Name of the Azure SQL server that hosts the SSISDB database (SSIS Catalog).
databaseAdminUsername Name of the Azure SQL database user.
databaseAdminPassword Password for the database user.
catalogPricingTier Pricing tier of the SSIS Catalog (SSISDB datbase)

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.datafactory/data-factory-v2-provision-ssis-runtime/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.datafactory/data-factory-v2-provision-ssis-runtime/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren