Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Create a subscription, resourceGroup and storageAccount

Laatst bijgewerkt: 30-7-2021

This template is a management group template that will create a subscription, a resourceGroup and a storageAccount in the same template. It can be used for an Enterprise Agreement billing mode only. The official documentation shows modifications needed for other types of accounts.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
enrollmentAccount EnrollmentAccount used for subscription billing
billingAccount BillingAccount used for subscription billing
subscriptionAlias Alias to assign to the subscription
subscriptionDisplayName Display name for the subscription
subscriptionWorkload Workload type for the subscription
resourceGroupName Name of the resourceGroup, will be created in the same location as the deployment.
location Location for the deployments and the resources

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/managementgroup-deployments/create-subscription-resourcegroup/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/managementgroup-deployments/create-subscription-resourcegroup/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren