Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Create a resourceGroup, apply a lock and RBAC

Laatst bijgewerkt: 15-6-2021

This template is a subscription level template that will create a resourceGroup, apply a lock the the resourceGroup and assign contributor permssions to the supplied principalId. Currently, this template cannot be deployed via the Azure Portal.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
rgName Name of the resourceGroup to create
rgLocation Location for the resourceGroup
principalId principalId of the user that will be given contributor access to the resourceGroup
roleDefinitionId roleDefinition to apply to the resourceGroup - default is contributor
roleAssignmentName Unique name for the roleAssignment in the format of a guid

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/subscription-deployments/create-rg-lock-role-assignment/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/subscription-deployments/create-rg-lock-role-assignment/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren