Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Create a Budget

Laatst bijgewerkt: 10-3-2022

This template shows how to create a budget under a subscription.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
budgetName Name of the Budget. It should be unique within a resource group.
amount The total amount of cost or usage to track with the budget
timeGrain The time covered by a budget. Tracking of the amount will be reset based on the time grain.
startDate The start date must be first of the month in YYYY-MM-DD format. Future start date should not be more than three months. Past start date should be selected within the timegrain preiod.
endDate The end date for the budget in YYYY-MM-DD format. If not provided, we default this to 10 years from the start date.
firstThreshold Threshold value associated with a notification. Notification is sent when the cost exceeded the threshold. It is always percent and has to be between 0.01 and 1000.
secondThreshold Threshold value associated with a notification. Notification is sent when the cost exceeded the threshold. It is always percent and has to be between 0.01 and 1000.
contactEmails The list of email addresses to send the budget notification to when the threshold is exceeded.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.consumption/create-budget-simple/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.consumption/create-budget-simple/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren