Navigatie overslaan

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Azure Cosmos DB account SQL API with analytical store

door Mark Brown
Laatst bijgewerkt: 15-6-2021

This template creates an Azure Cosmos account for Core (SQL) API with a database and container configured with analytical store.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
accountName Cosmos DB account name
location Location for the Cosmos DB account.
databaseName The name for the database
containerName The name for the container
partitionKeyPath The partition key for the container
throughputPolicy The throughput policy for the container
manualProvisionedThroughput Throughput value when using Manual Throughput Policy for the container
autoscaleMaxThroughput Maximum throughput when using Autoscale Throughput Policy for the container
analyticalStoreTTL Time to Live for data in analytical store. (-1 no expiry)

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.documentdb/cosmosdb-sql-analytical-store/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.documentdb/cosmosdb-sql-analytical-store/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren