Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Creates a two Container App with a Container App Environment

Laatst bijgewerkt: 8-4-2022

Create a two Container App Environment with a basic Container App. It also deploys a Log Analytics Workspace to store logs.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
containerAppName Specifies the name of the container app.
containerAppEnvName Specifies the name of the container app environment.
containerAppLogAnalyticsName Specifies the name of the log analytics workspace.
location Specifies the location for all resources.
frontendContainerImage Specifies the docker container image to deploy.
backendContainerImage Specifies the docker container image to deploy for the Redis backend.
minReplica Minimum number of replicas that will be deployed
maxReplica Maximum number of replicas that will be deployed

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.app/container-app-azurevote/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.app/container-app-azurevote/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren