Navigatie overslaan

Deploy a CentOS VM with Singularity installed

Laatst bijgewerkt: 7-7-2017

This template allows you to deploy a CentOS VM with Singularity installed, using the latest patched version of CentOS and version 2.3.1 of Singularity (by default). This will deploy an A8 size VM in the resource group location and return the FQDN of the VM.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
adminUsername User name for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
dnsLabelPrefix Unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
centOSVersion The CentOS version for the VM. This will pick a fully patched image of this given Centos version, specifically for HPC.
singularityVersion The version of Singularity to install on the VM
vmSize The size of the VM to create
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located
_artifactsLocationSasToken The SAS Token required to access _artifactsLocation; this is stored on GitHub by default, so no SAS token is required
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/centos-singularity/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/centos-singularity/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren