Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Create a CDN Profile and a CDN Endpoint with parameters

Laatst bijgewerkt: 4-3-2022

This template creates a CDN Profile and a CDN Endpoint with parameterized configuration settings

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
profileName Name of the CDN Profile.
sku Pricing tier of the CDN Profile.
endpointName Name of the CDN Endpoint.
isHttpAllowed Whether the HTTP traffic is allowed.
isHttpsAllowed Whether the HTTPS traffic is allowed.
queryStringCachingBehavior Query string caching behavior.
contentTypesToCompress Content type that is compressed.
isCompressionEnabled Whether the compression is enabled
originUrl Url of the origin
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cdn/cdn-customize/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cdn/cdn-customize/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren